ضدسرقت صندوق ال90؟

ضدسرقت صندوق ال90

اگر لوازم داخل صندوق میذاری دو راهکار برای ضدسرقت صندوق ال90 هست که در این مقاله بهتون کامل توضیح تا صندوق ال90ضدسرقت بشه چرا قفل تخریب میشه ؟ قفل های درب وصندوق خودرو ال90معمولاجوری طراحی شده که دوطرف کلیداون دندونه داره واگر پیچ گوشی رودهنه قفل بذاریدورودمیکنه وهمین موردباعث شده که سارق بتونه قفل درب […]

سرقت ال90 در 3ثانیه؟!

سرقت ال90در 3 ثانیه !

پیشنهاد میکنم برای خودرو تندرنودتون قفلهای درب وصندوق و محافظ درب ها و محافظ ایسیو رو نصب کنید تا از خودروتون سرقت نشه