ضعف امنیتی خودرو ال90

پیشنهاد میکنم برای خودرو تندرنودتون قفلهای درب وصندوق و محافظ درب ها و محافظ ایسیو رو نصب کنید تا از خودروتون سرقت نشه