چطور از صندوق ال90 سرقت میشه ؟

یکی از سرقت هایی که بیش اندازه داره از تندر نود اتفاق میافته معمولا سرقت از صندوقه برای این مورد جایی که سارق میتونه ورود کنه از سمت قفل هستش ,برای اینکه بتونید صندوق خودروتون رو ایمن کنید چند راهکار بهتون میدم عملی کنید قفل درب صندوق قفل های درب و صندوق خودرو ال90معمولا جوری […]