سرقت ایربگ خودرو ساینا و تیبا!

چطور ایربگ ساینا رو سرقت میکنند ؟ برای اینکه ایربگ سرقت نشه چه کاری میشه انجام داد ؟ خودرو های تیبا و ساینا از خانواده سایپا این روزا یکی از سرقت هایی که بیش اندازه داره براشون اتفاق میافته و ضرر زیادی رو برای مالک خودرو داره سرقت ایربگ خودروشون هست..   چطور ایربگ ساینا […]